Jasienica

O projekcie

Projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Jasienicy” numer WND-RPSL.08.01.03-24-049F/19 realizowany przez Barbarę Bąk

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

Termin realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.08.2021 r.

Celem projektu jest zmniejszenie barier ograniczających dostęp dzieci do miejsc opieki do lat 3 i poprawę dostępność usług opiekuńczych poprzez stworzenie i funkcjonowanie w okresie 01.06.2020 r. – 31.08.2021 r. 14 nowych miejsc w nowym klubie dziecięcym w Jasienicy. Miejsca opieki są przeznaczone dla dzieci do lat 3 z terenu powiatu bielskiego (województwo śląskie).

W wyniku realizacji projektu:

– zostanie utworzonych 14 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– wsparciem w programie objętych zostanie 14 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (13 kobiet i 1 mężczyzna).

Wartość projektu 336 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 285 600,00 PLN

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona

O nas

Przedszkole ‘Bączek” w Jasienicy powstało w 2019  roku. Za misję stawiamy sobie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci. Towarzysząc im na drodze do poznawania świata i zdobywania wiedzy, bierzemy pod uwagę indywidualne możliwości i wrodzony potencjał.

Tworzymy placówkę, która w oparciu o indywidualne potrzeby dziecka, przygotowuje je do bycia jednostką otwartą zarówno na samego siebie jak i na otaczający świat, zdolną do samodzielnego myślenia oraz chętną do podejmowania różnego rodzaju aktywności. We współpracy z rodzicami chcemy tworzyć miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom sprzyjające ich dalszym szkolnym i życiowym sukcesom.

W każdej grupie wiekowej pracuje nauczyciel wychowawca, posiadający wymagane kwalifikacje, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, gier i zabaw tematycznych. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy stwarzają odpowiednie warunki dzieciom, do tego by podejmowały pierwsze kroki ku własnej samodzielności.

czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta

WARUNKI LOKALOWE

 • Każda grupa przedszkolna posiada przestronną salę dydaktyczną  .
 • Sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt meblowy, zgodny z normami unijnymi, pomoce i materiały dydaktyczne, księgozbiory i zabawki dostosowane odpowiednio do poszczególnych grup wiekowych.
 • W przedszkolu są wydzielone szatnie osobno na obuwie i na odzienie wierzchnie.

ŻYWIENIE

Oferujemy wyżywienie cateringowe dostarczane przez Retro- Karczma w Hałcnowie. Każdy Przedszkolak w naszym przedszkolu spożywa smaczne i ciepłe posiłki w wyznaczonym czasie, przygotowane z najwyższej jakości produktów przyrządzonych tylko na naturalnych składnikach (bez użycia kostek rosołowych, ani innych gotowych mieszanek przyprawowych tego typu). Firma świadcząca usługi cateringowe dla naszego przedszkola posiada wszystkie niezbędne zezwolenia w zakresie prowadzenia usług żywieniowych dla dzieci, a menu jest specjalnie dopasowywane przez dietetyka dziecięcego.

Proponujemy 4 posiłki:

 • Śniadanie – godz. 9.00
 • Drugie Śniadanie – w formie owocu – 10.30-11.00
 • Obiad (II daniowy) – w godzinach 12.00-12.30
 • Podwieczorek – w godzinach 14.45 – 15.15

Cena dziennego wyżywienia wynosi: 12,00 zł
Dieta bezglutenowa: 14 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

Cennik

Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest złożenie wypełnionej:

 • Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 • Umowy o świadczeniu usług
 • Wpłata opłaty administracyjnej- wpisowego
 • Opłata administracyjna (opłata jednorazowa) 500 zł
 • Opłata stała (czesne) 500 zł

100 zł zniżki dla rodzeństwa

* standardowa stawka opłaty stałej, niezależna od ilości godzin przebywania dziecka w przedszkolu, opłata nie uwzględnia stawki za wyżywienie

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole „ Bączek”

Przedszkole czynne od pon. do pt. w godz. 7.00-17.00